Torsdagen den 16 februari 2017

Swing it!

Det svängde verkligen om Lasse Zackrissons presentation av Alice Babs.

Lasse berättade om sina möten med Alice. som startade redan när han som tonåring fick i uppdrag att katalogisera hennes produktion och hur han senare fick överta hennes samlingar som fyllde hans vardagsrum och senare blev grunden till svenskt visarkiv.
Lasse varvade skivinspelningar, radioinslag  med avsnitt ur filmen ”Alice Babs – Swing it!” allt ur egen produktion.

Lasse gav en mycket intressant personlig bild av Alice Babs, en skildring som uppskattades varmt av en ytterst begeistrad talrik publik.

Anders – Glad klubbmästare för kvällen

Fotograf Larsa