Harry Martinson-afton

Igår tisdagen den 18 oktober var det Martinssonafton med föredragshållaren Harry Martinssons dotter Harriet, som fick bistånd av systern Eva, som tillika är konstnären i Galleriet.
En Martinssonafton blev det! Harriet gav en mycket personlig skildring av sin pappa och speciellt hans uppväxttid. Hon skildrade mycket realistiskt vad det innebar att leva på ”socken” och fick flytta från gård till gård och hur detta sedan präglade Harrys fortsatta liv och konstnärskap. För mig blev det inte bara ett unikt tillfälle att ”lära känna Harry Martinsson” utan även ett stycke 1900-talshistoria i Sverige, som jag tycker just i dessa dagar leder till eftertanke och ger perspektiv på dagsaktuella händelser. Vi var cirka 35 personer som lyssnade.

Anders Holm klubbmästare för kvällen