PRÅMEN SKA FLYTTAS – i mars 2016

Vår pråm kommer att flyttas och anledningen är att vi inte har bygglov på nuvarande plats. Vi har ansökt om bygglov för denna plats men fått avslag i fyra instanser. Bolagets och klubbens styrelser enades därför om att flytt av pråmen till den plats där vi har bygglov är det bästa alternativet i nuläget. Den nya platsen är Kungsholms strand 123-125, se bild nedan. Planeringen av flytten pågår och närmare besked om när i tiden flytten ska ske kommer att lämnas så fort vi vet detta.

Styrelserna för Nordens Ljus AB & Klubben Nordens Ljus

Ny kajplats   Ny kajplats