Nordens Ljus klubbens årsmöte lördagen den 21 mars 2015

Ett 40-tal personer deltog i årsmötet. Förhandlingarna leddes av Jan Östlin  med Anita Östlin som sekreterare. Stämningen var mycket glad och trevlig.  Inga Berg valdes till ny ordförande i klubben. Övriga ledamöter i den nya styrelsen är: Mille Nylander, Kerstin Heikenfeldt, Britt Lindroth, Håkan Pramsten, Brita Bergqvist och Tomas Richter. Till revisor omvaldes Birgitta Zeidlitz med Lena Eriksson som suppleant.

Inga och Björne Nylander fick hedersmedlemskap. Anders, Elisabeth och Ulf lämnade styrelsen och blev vederbörligen avtackade.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades buffe.

Elisabeth

Bilderna har tagits av Lars-Gunnar  Larsa Johansson.

Verksamhetsberättelse 2014

No Lj Klubbens årsmöte 2015