Torsdagen den 6 mars 2014

Programmet den 6 mars skedde i samarbete med Samfundet Sverige Island. Föredragshållaren, Baldvin Þór Bergsson, talade under programrubriken ”Myter om Island i medier”.  En felmålad bild av krisen och återhämtningen.

Nedan bilder tagna av Ljufa.

Intresserade lyssnare
Intresserade lyssnare

 

Bergsson
Bergsson