”Kihlman-aktie”

Aktie.   Kolla bilagan!
 
Så här ser den ut, ”Kihlman-aktien” som nyligen skänktes av Klubbens förste ordförande. 
Behållningen har denne generöse man tänkt skall gå till Stiftelsen Björn Lindroths Minnesfond.
Nu har du chansen att förvärva en redan ramad aktie i Nordens Ljus AB och samtidigt göra en god gärning! Priset, ja minst nominella värdet 2500 kr. Är ni fler om budet så säljs den till högstbjudande!
 
Hänger till beskådande i baren.
 
Jane