Berättelsen om Titanic

Claes Göran Wetterholm berättade torsdagen den 7 november om upplevelser och personer han mött under sin forskning om Titanic-katastrofen.

Claes Göran har ägnat en stor del av sitt liv åt att forska om titanicolyckan och vad som har hänt familjer som drabbades och personer som räddades.

Han har skrivit ett antal böcker om detta samt medverkat vid framställningen av flera utställningar. Några har redan vandrat runt jorden och lockat många besökare. En ny utställning har just haft premiär och kommer att göra en liknande resa.

Detta fick en skara medlemmar och gäster höra om samt genom fotografier möta personerna i fråga. Vi fick även höra om varför vissa fick plats i livbåtarna och hur andra lyckades finna andra möjligheter att rädda sig, men även om halvtomma livbåtar som sjösattes genom misstag i ordergivningen

En av de närvarande medlemmarna visade sig även ha nära släktingar, som var med ombord.

Tack Claes Göran och välkommen i klubben hälsar

Ulf du Rietz

IMG_0468.jpg  Claes-Göran_Wetterholm_berättar.jpg

IMG_0473.jpg