Torsdagen 12 september

IMG_0329.jpg

 

 

Vid den första torsdagssoppan efter sommaren och flyttningen till Kungsholmsstrand och Bar(n)husviken kom Johan Fock för att berätta om Karlbergs historia och nuvarande verksamhet.

 

Johan har varit lärare för kadetterna på Karlberg och är nu slottsfogde och ansvarig för bl.a. alla visningar och fester på slottet. Numera är det inte bara kadettbaler, som är högtidliga där utan försvaret och regeringen har ett antal representationsmiddagar i lokalerna. Dagtid pågår fortfarande utbildning av officerare. Förr var det bara arméns officersutbildning. Nu är det utbildning för alla vapenslag.

 

Johan började dock att berätta om hur slottet kom till och byggdes ut. Det började med Karl Gyllenhielm, oäkta son till Gustaf Wasas son Johan. Om hans öden fick vi höra mycket bl.a. om en långvarig fångenskap i Polen under Kung Sigismunds tid. Vi fick även höra att Gyllenhielm fick alla heta, som togs om hand av sina kungliga fäder. Denne Karl G. blev dock så småningom en av Drottning Kristinas förmyndare. Efter Karl Gyllenhielm kom slottet att tillhöra familjen de la Gardie. Då byggdes slottet till med bl.a. två flyglar mot sjösidan. Under Karl XI drogs slottet i och med Reduktionen in till staten.

Karl den XII växte upp här men även hans mor Ulrika Eleonora var mycket fäst vid slottet. Det sägs att hon spökar och busar med vakterna.

 

Gustav III startade här världens äldsta ännu fungerande militärakademi för utbildning av officerare. För det ändamålet byggdes slottet till med de två längorna längs vattnet, vilka innehåller bostäder för kadetterna.

 

När nu Johan har blivit medlem i vår klubb har vi fått löfte att han skall ordna en visning av slottet för oss, om intresse finns.

Det gör det väl?

 

Det tror klubbmästaren

 

Nedan visas några bilder från kvällen.

 

 

 

IMG_0329.jpg        

 

       Föreläsare och klubbmästare

 

IMG_0331.jpg  IMG_0332.jpg