Återbruk av konst

Auktionsverken har tagit slut i vårt lager

Du kanske har något konstverk hemma som du har ” tittat färdigt på ”. Det kanske finns någon annan som vill köpa ditt konstverk som du lämnat till Jane. Pengarna, som kommer in när vi säljer ditt konstverk, går till Björnes Minnesfond.

Gör dig själv och någon annan gladare.