Nordens Ljus Klubbens årsmöte 23 mars

 

Kallelse till årsmöte

 

Du kallas till klubbens årsmöte lördagen den 23 mars kl 17.00 på pråmen. Handlingar kommer inom kort att finnas att läsa eller hämta från hemsidan www.nordensljus.se samt att hämta i baren.

 

Motioner till årsmötet sänds senast 22 februari till 2341larsson@telia.com

eller till

Nordens Ljus Klubben, att: Håkan Larsson, Birger Jarlsgatan 81 4 tr. 113 56 Stockholm.

 

Dagordning

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justerare

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Föredragning av Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse samt beslut kring detta

6. Fråga om Styrelsens ansvarfrihet

7. Val av:

a. ordförande

b. sex ordinarie ledamöter

c. valnämnd om tre ledamöter för kommande verksamhetsår varav en sammankallande

d. revisor och revisorssuppleant

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Inkomna motioner

10. Övrigt

 

Observera att efter mötet lämnas information om pråmflytten.

 

Därefter blir det buffé, som kostar 150 kr. Vill du vara med på buffén, ska du tala om det via info@harokrog.se eller 08 611 49 20 senast 18 mars!

 

Styrelsen

 

Här nedan kan Du läsa Nordens Ljusklubbens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning ii Pdf-format

 

Länk till Pdf

 

Länk till Pdf