Musikhistorisk soppakväll 1 november

alt

Efter klubbmästarens svampsoppa var det dags för vår medlem, professorn i musikhistoria Erik Kjellberg. Han berättade om Musikernas livsbetingelser i Stockholm under 1600-talet, från en avhandling han en gång i tiden hade åstadkommit.

Den Svenska Stormaktstiden medförde att det var önskvärt att inte bara visa framfötterna på slagfältet utan även i en rad kulturella avseenden. Tidigare hade kyrkan stått för den kulturella utvecklingen. Nu blev det även en angelägenhet för kungahuset och regeringen och man ville veta hur det gick till i de kontinentala huvudstäderna och hit företrädare för det kontinentala kulturetablissemanget.

Bland de kulturpersoner som importerades fanns även ett antal musiker. De anställdes huvudsakligen i hovstaten men engagerades även vid högadelns fester.

alt alt

Hovkapellet bildades, vars ledare fick hög status, vilket kunde avläsas av dennes bostadsadress. Erik beskrev hur de olika delarna av Stockholm, som huvudsakligen utgjordes av Staden Mellan Broarna, hade olika status beroende på avståndet till slottet.

Det fanns även en trumpetarorganisation, som hade en strikt reglerad uppgift såväl i fält som på hemmaplan.

Erik hade mycket att berätta och tiden rann iväg. Publiken blev totalt engagerad och tyckte gärna att han kunde berätta färdigt när klubbmästaren oroligt undrade om det inte krävdes en vätskepaus. Det betydde att det även blev eftersittning i baren för de mest vetgiriga innan det var dags att avsluta kvällen.

 

Ulf du Rietz