Maria Taube på Ljuset

taube-maria-455-px

 

Extra Soppatorsdag den 30 augusti

 

Med anledning av att Millesgården inom kort skall öppna en utställning av Maria Taube om morföräldrarna Astri och Evert Taube tyckte klubbmästaren att det skulle vara intressant att få en förhandsinformation av denna. Därav chansningen att starta höstens programverksamhet redan i augusti.

 

Det visade sig dock att de flesta av våra medlemmar inte heller detta år ville avbryta ”sommarlovet” och återvända till vår kära pråm. Den lilla tappra skara på knappt tio personer som kom för att lyssna på Maria verkade dock inte besvikna.

 

Maria, som är barnbarn till Astri och Evert samt dotter till Elinor, är intendent på Moderna Museet. Där förvaras en stor del av Everts teckningar och målningar liksom några av Astris skulpturer och målningar. Det är en god utgångspunkt för att hon Maria skall kunna berätta om paret Taubes utveckling som konstnärer.

 

Att utställningen visas på Millesgården passar även bra med hänsyn till att Astri hade Carl Milles som gudfader. Astris pappa var nämligen konstgjutaren Bergman, som var god vän till Milles och utförde alla hans bronsskulpturer kunde Maria berätta.

 

Mycket har skrivits och berättats om Astri och framför allt om Evert Taube. Som konstvetare kan Maria naturligtvis mycket om deras konstnärliga verksamhet, men som barnbarn har Maria upplevt dem på ett lite annorlunda sätt vilket hon även framförde på ett kärleksfullt och fint sätt.

 

Vi är glada att ha fått Maria som medlem och hon verkade se fram emot att komma tillbaka i den egenskapen.

 

Ulf du Rietz

 

taube-maria-455-px

 

maria  sven-bertil taube

 

Bilden ovan visar Maria och Sven-Bertil Taube från vernissagen på Taubeutställningen

på Millesgården i lördags den 22 september.