Sinnenas skärgård

carina bertar om snapskryddning

Erling & Carina Matz berättade om Sinnenas skärgård torsdagen den 13 september

 

Erling har varit och Carina är redaktör för Kryssarklubbens tidskrift På Kryss.

Erling är dessutom författare med minst 24 böcker om skärgård och segling bakom sig.

Carina är dessutom en mycket skicklig fotograf. De två utformade tillsammans boken

Sinnenas skärgård, som utgjorde Skärgårdsstiftelsens årsbok 2010.

 

Klubbmästaren berättade att han hade blivit helt lyrisk när han läste boken och inte kunde avbryta förrän han hade kommit till sista sidan. Han hoppades att den även skulle falla ”Ljusets” medlemmar i smaken. Nordens Ljusklubbens idé är ju att medlemmarna skall uppleva konst, musik, mat- och dryckeskultur i ett skärgårdssammanhang.

 

Författarnas framförande av ett urval ur boken illustrerade på ett medryckande sätt,

att vi i skärgården, med utnyttjandet av våra sinnen kan uppleva en symbios av allt det, som vår klubb står för. Inte minst bidrog Erlings framförande av en rad skärgårdsvisor till detta.

När sedan Carina berättade om hur man kan utnyttja skärgårdens örter till brännvinskryddning, började vi dessutom längta tillbaka till när vi hade tävlingar i snapskryddning ombord.

 

Att klubbmästaren inte hade haft helt fel i sitt antagande visade publikens entusiasm (ett 20-tal personer).Någon framförde att Erling och Carina snart borde få komma åter med något nytt program. Det avslöjades då att en idé till detta faktiskt redan hade diskuterats!

 

Välkomna igen önskar vi de nya klubbmedlemmarna Carina och Erling.

 

Ulf Du Rietz

 

 

 

 

carina bertar om snapskryddning  erling matz sjunger om skrgrden  uppmrksamma lyssnare

      Carina berättar                                Erling sjunger om skärgården                 Uppmärksamma lyssnare 

      om brännvinskryddning 

folkbtens lov    

 

      Folkbåtens lov