Celebert besök 8 mars

alt

Celebert besök på Internationella Kvinnodagen

Vi hade bjudit in Mrs Sajjanhaar för att tala om kvinnans ställning i Indien. Hon är ordförande för damklubben inom diplomatiska kåren i Stockholm och hustru till den Indiske ambassadören, Mr Ashok Sajjanhaar. Bland de många åhörarna fanns vår egen diplomat och före detta landshövding Mats Hellström och några gäster ur den diplomatiska kåren.

Någon större uppmärksamhet ges inte kvinnodagen i Indien eftersom regeringen anser att kvinnans jämställdhet är garanterad i landets lagar sedan länge. Kvinnlig rösträtt är inskriven i grundlagen sedan Staten Indien bildades efter frigörelsen från England. Det är tidigare än i många Europeiska länder. Abort på grund av fostrets kön är förbjudet liksom barnäktenskap. Kvinnan har numera rätt att motsätta sig arrangerade äktenskap. Ett problem är att en stor del av befolkningen i världens näst folkrikaste land inte känner till lagarna på grund av den tidigare analfabetismen. Det viktigaste för att stärka kvinnans ställning är att utbilda befolkningen. En åtgärd som har fått ekonomiskt stöd av regeringen är att köpa cyklar till kvinnorna, så att de kan ta sig till platser som har mer än grundutbildning. Kvinnornas utbildningsresultat är bättre än medeltalet för männen. Kvinnorna tar sig fram mycket bra inom näringslivet. På grund av ansvaret för barnen väljer de dock traditionellt hellre yrken där de kan arbeta deltid, som t.ex. lärare och inom sjukvården. Men de har även gjort bra ifrån sig som politiker och flera har nått statens högsta poster. Att kvällens talare var utbildad lärare kunde vi förstå. En bättre lektion om Indiens utveckling hade vi knappast kunnat få.

Vi tackar för en mycket givande kväll.

Ulf du Rietz

alt alt 

    Klubbmästaren tackar för föreläsningen                        Även ambassadören, här i mitten, väckte uppmärksamhet