BÄRGNINGSRAPPORT!

alt

Den sanna historien om bärgningen av regalskeppet Wasa berättades på Nordens Ljus torsdagen den 22 mars.

Sedan vi hade övertalat Bernt Fälting att tillsammans med Agneta Lundström berätta om hur hans

pappa dykarbasen Per Edvin tillsammans med vrakletaren och forskaren Anders Franzén letade rätt på och

bärgade Wasa skaffade Bernt fram sin fars dagböcker. Det gav honomen tids spännande läsning och en del av

innehållet delgav hande drygt 50 vetgiriga personer fyllde Galleriet den här kvällen.

Vi fick höra hur det gick till när Per Edvin ledde Anders på spåret till den rätta platsen utanför Gustav V:s docka,

hur man där fick napp med en bit svartträ från vraket och hur Per Edvin sedan letade sig fram i mörkret på botten

för att få en uppfattning om hur skrovet såg ut och att det var rätt vrak. Bernt visade den skiss av skrovet, som

hans pappa ritade ner för att övertyga de ansvariga på Sjöhistoriska museet och i Marinledningen.

Därmed började Anders Franzéns kamp för att få tillstånd och medel att bärga Wasa. Per Edvin beskrev i

dagböckerna ochvid en rad möten hemma, med den unge Bernt som åhörare, hur en massa okunniga höjdare 

lade sig i och trasslade till det

Till slut kunde de i alla fall sätta igång och hämta upp kanoner och en mängd andra fynd ur fartygets innandöme.

Då anställdes Per Lundström (Agnetas make) av Sjöhistoriska Museet som arkeolog för att ta hand om alla fynd,

som senare tillsammans med skrovet skulle bilda underlag till det särskilda Wasamuseet.

Sen gällde det att välja rätt sätt att lyfta skeppet utan att det skulle falla i bitar. Nu var de tre ansvariga som

kämpade bra tillsammans mot alla besserwissrar i omgivningen, vilket även Agneta kunde berätta om.

Som avslutning fick vi av både Bernt och Agneta höra en rad roliga historier om Per Edvins och Pers fortsatta

liv som kändisar både på Wasamuseet, vid det svenska hovet och utomlands.

Det var en mycket underhållande kväll.

Tack för det vår nye medlem Bernt och vår medlem sedan i höstas Agneta!

Ulf du Rietz

 

alt alt