Datautbildning

alt

Onsdagen den 25 januari var det dags för IT-utbildning i Nordens Ljus regi

 

Då vi i styrelsen upplevde att det bland medlemmarna fanns en oro inför att alltmer av föreningens information sker via Hemsidan och E-post inbjöds medlemmar, som upplevde att de hade problem med sin datorhantering  att få hjälp av Jan Svensson. Denne brukar undervisa pensionärer i Föreningen Senior Net, vilket borde passa bra.

 

 

Det blev dock ingen anstormning den kvällen. Av de sammanlagt nio deltagarna var högst tre nybörjare, varav en betalande gäst (moder till en medlem). En annan var hennes barnbarn och troligen den mest datorvana. Alla hade dock angelägna frågeställningar, som Jan gav goda svar på.

 

Vi kunde även ta del av Senior Net´s föreläsningsprogram och därvid förstå, att det nog fordras mer än någon enstaka kväll på Nordens Ljus, för att ovana datoranvändare skall kunna känna sig säkra.

 

Jan, som tyckte att han hade blivit väldigt väl bemött med bl.a. sitt nya medlemskap, utlovade dock att han skulle komma att besöka klubben ofta och då gärna skulle stå till tjänst med sitt IT-kunnande.

 

 

Det tackar vi för och önskar honom välkommen i klubben!

 

 

Ulf Du Rietz

 

 alt