Agneta L och Alf H ombord 17 november

2.jpg

Agneta Lundström är Alf Henriksson-sällskapets ordförande. Hon är även i övrigt en intressant person, som det skulle ta lång tid att berätta om. Det innebar att klubbmästaren valde att inskränka presentationen till att utlova att Agneta skulle återkomma nästa år med ett program där hon får berätta om sitt liv som chef för ett antal museer varav de senaste tillhör hovstaten.

Den här gången handlade det om Alf Henriksson. Agneta inledde med att berätta om hans liv från vaggan till graven. Sedan valde hon att använda hans egna ord med citat, som hon vävde samman genom att förklara i vilket sammanhang texterna hade kommit till. De som de flesta minns är ju hans dagsverser. Dem fick vi höra många exempel på och blev påminda om hur de förenade tänkvärdheter med humor.

Alf Henriksson-sällskapet hör till de litterära sällskapen, DELS, vilket innebär att det ger ut en årsbok. Den kan innehålla berättelser om författaren, men återger, liksom Agneta aktuella föredrag, ofta hans egna ord samlade efter olika sammanhang. Föreningen har ca 1700 medlemmar.

Vi var alla mycket nöjda och många av oss gick sen och tänkte på hur allmängilltiga hans verser ofta är.

I baren efteråt kunde vi notera att Agneta blir en god medlem. Hon avsåg att redan på lördagen återkomma för att introducera en vän i baren.

Välkommen önskar Ulf du Rietz                                                   

alt                 

 

 

 alt