Medlemsansökan

Skriv ut, fyll i dina uppgifter och skicka denna sida till:

NORDENS LJUS KLUBBEN

Eller på epost: tordan48@hotmail.com

——————————————————————————————————————–

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP I NORDENS LJUS KLUBBEN

Jag har träffat några medlemmar i klubben och även haft tillfälle att som gäst besöka lokalerna. Jag har tagit del av och är villig att solidarisera mig med klubbens ändamålsparagraf  ”§ 2 Klubben har till syfte att under sällskapliga former arbeta praktiskt i projekt med marin-kulturell skärgårdsinriktning” .

Jag vill vara med i klubben och ansöker nu om inträde. Jag vet att årsavgiften är 1 100 kronor för ordinarie medlemmar och 500 kronor för overseas medlemmar. 

Namn:            ———————————————————————————

Yrke:               ——————————————————————————–

Adress:            ——————————————————————————–

Postadress:      ——————————————————————————–

Tfn hem:         ————————-Tfn arbete: ——————————————

Mobiltfn:          ———————— E-postadress: ————————————–

Jag markerar med kryss  ☐  att jag är nöjd med att få medlemsbladet , LJUSET, enbart e-postat, inte postat.

Jag som är medlem i  klubben rekommenderar ovan angiven person som medlem:

Namn:           ————————– Tfn  ————————————————–