Klubbmästargruppen

Så här ser klubbmästargruppen ut och det här är våra uppgifter:

Namn E-post Uppdrag
Kerstin Heikenfeldt klubbmastare@nordensljus.se Sammankallande och sammanhållande klubbmästare.
Pia Holm-Johansson pia.holmjohansson@gmail.com Arrangerar Månadsfester
Jörgen Widsell jorgen@widsell.se Arrangerar program i samarbete med Harö Krog
Anders Holm a.holm@telia.com Arrangerar ”Litterära kvällar” en onsdagskväll i månaden.
Lars-Gunnar Johanson lars-gunnar.j@telia.com  Arrangerar Sista tisda’n.
Lena Wollin lena.wollin@gmail.com Arrangerar ”Möten med författare” och museibesök.