Kallelse till årsmöte med Nordens Ljus Klubben lördag 24 februari 2024 klockan 14:00

Kallelse till årsmöte med Nordens Ljus Klubben lördag 24 februari 2024 klockan 14:00 i
Galleriet på pråmen.

Obs anmälan till årsmöte görs till Kerstin Zetterlund e-post: kerstin.zetterlund@gmail.com
senast 2024-02-18.

På årsmötet bjuds deltagare på ett glas mousserande samt något lättare att äta i baren.
Baren öppnar 13.00.
Försäljning av de saker som tillhört Klubben som inte ska ”arkiveras” sker mellan 13.00-14.00.

Kallelsen

Verksamhetsberättelsen/årsberättelsen

Bilagor till årsmötet:

1.  Motion till årsmöte i Nordens Ljus Klubben 24 februari 2024 gällande vilande förening
2. Proposition till Nordens Ljus Klubbens årsmöte 2024-02-24

3. Valberedningens förslag

4. Revisionsberättelse