Utställning mars 2020

PRISM 12

PRISM PRINT INTERNATIONAL startades av John Read och Nigel Oxley i England 2012 och är en sammanslutning av speciellt inbjudna professionella konstnärer/grafiker från hela världen som specialiserat sig inom olika grafiska tekniker, klassiska såväl som samtida nya experimentella. Prism har sedan starten fokuserat på att anordna utbytesutställningar och samarbeten med olika gallerier och organisationer över hela världen. Bl.a. Japan, Polen, Italien, Skottland, Nordirland, England, Kina, Nya Zealand och nu har turen kommit till Stockholm och Nordens Ljus.

Deltagande konstnärer: Japan: Haruko Cho – Sachie Hirakawa – Toshihiko Ikeda – Yuuichi Kashima – Masahiro Kawara – Shizko Kiyohara – Hideki Kondo – Masataka Kuroyanagi – Tsutomu Morita – Hisaharu Motoda – Tetsuya Noda – Ritsuko Ozeki – England: Pauline Aitken – Susan Aldworth – Ian Brown – Dolores De Sade – Rebecca Jewell – Stanley Jones – Sophie Layton – Nigel Oxley – John Read – Italien: Vladimiro Elvieri – Silvana Martignoni – Mario Scarpati – Arianna Tagliabue – Mari Chiara Toni – Holland: Yolanda Eveleens – Herman Noordermeer – Nordirland: James Allen – Karen Daye Hutchinson –  Polen: Joanna Piech – Tomasz Kukawski – Thailand: Kitikong Tilokwattanotai – Ammarin Kuntawong – Kina: Min Jie Zhang – Schweiz: Egide – Turkiet: Selvihan Kilic Ates- Skottland:  Norman McBeath – Frankrike: Jim Monson – Sri Lanka: Sumi Perera –  Nya Zealand: Mark Graver.