Kulturnatten 29 april

Nordens Ljus medverkar under Kulturnatten

Jazz och konst på vår pråm!

En kväll av jazzmusik från Leo Lindberg med orkester är gott nog. Lägg till att Mikael Kihlman & Katarina Bech inleder med att spela folk, blues, americana och att Mats Åkerman ställer ut sin konst så blir det nästan skrytsamt.

Öppet hus! 

Mikael Kihlman med Katarina Bech spelar och sjunger 19 -20 och Leo Lindberg med husband spelar 20 – 23.

Baren öppnar kl 16 och Harö krog är öppet från kl 17  och hela kvällen!

Varmt välkomna!