Nordens Ljus AB årsstämma lördagen den 4 juni 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ) lördagen den 4 juni 2016 klockan 16.00.

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614, kallas härmed till årsstämma lördagen den 4 juni 2016 kl. 16.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 22. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail  till vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Efter stämman serveras buffé för 200: -/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20, eller på mail till info@harokrog.se senast den 28 maj 2016.

Agenda
Årsredovisning 2015