Namn och e-postadress till ”Klubbmästeriet”

E-postadresser till Klubbmästargruppen

Namn:                              E-postadress

Kerstin Heikenfeldt             klubbmastare@nordensljus.se       kheikenfeldt@gmail.com

Anders Holm                         a.holm@telia.com

Lars-Gunnar Johanson    lars-gunnar.j@telia.com

Lena Wollin                            lena.wollin@gmail.com

Pia Holm-Johansson         pia.holmjohansson@gmail.com