Alla inlägg av Jörgen

Gott Nytt Oxens År!

Välkommen till 2021!
FÖRHOPPNINGSVIS lite ljusare än sin föregångare.
I den buddistiska världen är det Oxens år (start 12 februari) och enligt en respekterad kinesisk astrolog gäller detta:
”Under Oxens gäller det att vara öppen för nya tankar och förändringar. De som, likt oxen, är villiga att kämpa för fred och försvara frihet, kommer att bidra till en bättre värld för sig själva och för andra.  Var modig, var säker, var frisk. Moder Natur kommer att hålla koll på mänskligheten, om vi ska få rätt till en ny chans.”

I BÅTENS gallerier är det fritt fram (under ansvar) för åtta distanserade besökare (samtidigt) och där har vi , under februari, laddat upp med två fantasieggande konstnärer med fallenhet för hus.
I Aktersalongen Bertil Arlert, arkitekt och konstnär , som beskriver sig själv så här:
”Jag har under hela livet sporadiskt tecknat, målat eller skulpterat. Deltagit i ett stort antal kurser, i Sverige och utomlands, och ofta tecknat kroki vid s.k. öppen kroki. Under de senaste åren har den konstnärliga sysslan succesivt ökat och idag upptar den min huvudsakliga dagliga gärning. Ingår idag i målarkollektivet Grimstagruppen.”
I Galleriet en trappa ner ställer  Rune Wall ut ”född 1953 i Värmland, men bor och arbetar sedan 25 år i Stockholm. Jag har under trettio år använt huset som motiv för mitt konstnärskap. Huset som form och kropp. En röd stuga, eller ett hus från miljonprogrammet, har samma möjlighet att bära ett universellt uttryck, där motivets status inte är det primära.”

JANUARI månads aktiviteter är som alla säkert förstår reglerade av rådande pandemiregler. Dessa kommer till och med söndag 7 februari att begränsa servering i krogen fram till klockan  20.

 

HUR KÄNNS DET I DAG…

TOMMIE ÅKERSTRÖM
ordförande i Nordens Ljus?

”Lite tungt, det ska väl erkännas. Det mesta av årets ambitiösa program på pråmen har vi tvingats ställa in eller skjuta på framtiden. Men vi kan inte göra så mycket åt saken, annat än att rätta oss efter de förhållningsregler, som kommer från våra myndigheter och politiker. Det är i nuläget det enda sättet att begränsa smittan och vinna över viruset.”

Vad innebär de senaste påbuden för Nordens Ljus och krogen?
”För Harö Krog gäller regeln om max 4 personer vid samma bord. Och även om vi inte ansvarar för krogens arrangemang så gäller det för alla att hålla distansen och reglerna, som fram till 7 februari begränsar öppettider till klockan 20.
För Nordens Ljus gäller att utställningarna fortsätter enligt plan i galleriet  och torsdagspromenaderna som utgår från pråmen fortsätter till nya spännande mål. Så allt är inte nattsvart…”

Har du något glatt att säga?
”Vi har trevlig klubb och en fantastisk båt med en krog utöver det vanliga, trots de svårigheter som pandemin inneburit för Ching och Lennart.
Det fina jullotteriet är redan en succé, även om Coronaläget tvingat fram ett nytt dragningsdatum – den 23 januari, då vi drar 13 turliga vinnare. Prisutdelningen sker  rådande pandemiregler tillåter detta.
Det har varit ett tufft år men nu önskar vi varandra ett gott nytt år.”

Och framtiden?
”Klubbmästeriet har planerat för ett spännande 2021. Det definitiva programmet får vi dock vänta med. Vaccin är ju på gång och inhandlat för att börja använda under januari, och sen får vi höra vad folkhälsmyndigheten har att säga. Men mycket tyder väl att vi går mot ljusare tider.

Många kom på krismöte


SOS-MEDDELANDET gjorde susen. En fullsatt Krog avnjöt Lelles Blodpudding och andra av köksmästarens husmansdelikatesser. (Mer sånt, skallade ropen!)
Ämnet för torsdags kvällen var ”Krissnack på Pråmen”.
Tre stadiga musketörer, VD Janne, ordförande Tommie och köksmästare Lennart ,svarade på församlingens kloka frågor och mötesledare Åsa Ekman inspirerade deltagarna till ännu klokare förslag.
TACK VARE snabbutryckningar på programfronten klarar vi oss hyfsat till årsslutet. Uppgiften blir att, trots ev. fortsatta pandemirestriktioner, hålla skutan inte bara flytande, utan på glatt humör. Ett program för våren kommer snart från Kerstin Heikenfeldt & underhållningsdetaljen.
FRÅN MATBORDEN föreslogs nya aktiviteter som ”storytelling-kvällar”, mer musik (gärna jazz och klezmer), julmarknad med glögg på uteserveringen, aktivering av Björn Lindroths minnesfond, m m.
Allt noterades och vidarebefordras till klubbmästare Heikenfeldt.
FLEST FÖRSLAG handlade om att få oss själva, vänner och bekanta att nyttja båten till berikande aktiviteter. Som medlem kan du nyttja lokaler på pråmen till privata tillställningar. Flera talare förordade (vis av egna erfarenheter) trevliga födelsedagsfester, föreningsmiddagar och studiecirklar.
”Kluster” var ordet och andemeningen att sprida budskapet om den trevliga samlingspunkt för diverse aktiviteter som Nordens Ljus är.
Eller som Nordens Ljus-veteranen Janne Agrén uttrycker saken, väl gömt på vår hemsida:
”I aktersalongen t ex  kan  mindre grupper boka plats för möten under förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Annars används denna lilla avskilda lokal ofta för samtal, stilla funderingar och resonemang vänner emellan.”
FLER FÖRSLAG emottages tacksamt till klubbmastare@nordensljus.se