Barschema

 September
  6 fredag Månadsfest  Susanne/Tommie Inga/Olle
 7 lördag – vernissage  Kerstin
 10 tisdag – gitarr- och luta  Åsa/Astrid
 12 torsdag Soppa  Gunilla/Terje
 14 lördag  Susanne/Tommie
 16 måndag barmöte/Kräftor
 19 torsdag Minnesstund Britt  Kerstin/Bo
 21 lördag  Stieg>7Inga
 24 tisdag  sista tisdan  Karin/Bo
 26 torsdag – samtal på Ljuset  Tomas/Terje
 28 lördag  Inga/Olle
 Oktober
1 tisdag – Nya medl kväll  Gunilla/Kerstin
 4 Fredag  – månadsfest  oktoberfest  Kerstin/Åsa Stig/Reine
 5 lördag – vernissage  Anders/Britt-Marie
 8 tisdag – gitarr och Luta   Inga/Olle
 10 torsdag – soppa  Gunilla/Terje
 12 lördag  Bo/Karin
 17 torsdag – soppa  Karin/Bo
 19 lördag  Gunila/Stieg
 24 Torsdag – soppa  Åsa/Mille
 26 lördag – potatisens dag  Astrid/Reine
 28 tisdag – sista tisdan  Anders/Terje
 November
 8 fredag – månadsfest  Inga/Olle Susanne/Tommie
 9 lördag – vernissage  Susanne/Tommie
 12 tisdag – gitarr och luta  Inga/Olle
 14  torsdag – soppa  Lena/Tomas
 16 lördag  Inga/Olle
 18 måndag Potatismiddag  Kerstin/Lena
 21 torsdag – soppa  Tomas/Terje
 23 lördag  Gunilla/Astrid
 26 tisdag – sista tisdan  Lena/Kerstin
 28 torsdag soppa  Inga/Olle
 30 lördag  Lena/Kerstin
 December
 5 torsdag  Susanne/Tommie
 7 lördag  Gunilla/Astrid
 14 lördag julfest/Lotterifest  Britt-Marie/Bo/Åsa/Anders
 16 måndag Barmöte