Barschema

 Maj
 4 fredag Månadsfest  Terttu/Kerstin/Gunilla/Olle
 5 lördag  Ljufa/Birgitta
 8 tisdag – Gitarr- och Luta  Inga/Olle
 10 torsdag Kristi Himmelfärd  Stängt
 12 lördag  Ljufa/Erik
 16 onsdag  Tallinn – stängt i baren
 17 torsdag Berit Dahlström  Kerstin/Olle
 19 lördag  Inger/Astrid
 24 torsdag soppa  Terje/Bo
 26 lördag  Ljufa/Erik
 29 tisdag – sista tisdan  Terje/Anders
 31 torsdag – mingel   Kerstin/Anders
 Juni
 12 tisdag – bolagsstämma  Gunilla
 Augusti
 31 fredag – Månadsfest  Anders/Terje/Inga/Olle
 September
 1 lördag  Ljufa/Erik
 6 torsdag – soppa  Inger/Tomas
 8 lördag  Kerstin/Birgitta
13 torsdag – soppa  Gunilla/Håkan
 14 fredag  Barmöte
 15 lördag  Karin/Bosse
 20 torsdag – soppa  Åsa/Terje
 22 lördag  Inga/Olle
 25   tisdag – sista tisdan
 28 fredag – månadsfest
 29 lördag  Ljufa/Erik