Barschema

November
 8 torsdag – soppa  Gunilla/Tommie
 10 lördag  ljufa/Erik
 13 tisdag – gitarr och luta  Inga/Olle
 15 torsdag – soppa  Bo/Åsa
 17 lördag loppis 16-21  Ljufa/Erik/Lena/Gunilla
 22 torsdag – soppa  Inga/Olle
 24 lördag  Gunilla/Håkan
 27 tisdag – sista tisdan  Anders/Terje
 29 torsdag – soppa  Gunilla/Håkan
 December
 1 lördag  Ljufa/Erik
 14 fredag – lotteri-fest  Lena/Inger Gunilla/Håkan
 17 måndag – barmöte