Barschema

 Maj
 22 onsdag – Stämma AB  Inga/Olle
 23  torsdag – Mingelfest  Gunilla/Terje
 25 lördag  Inga/Olle
 27 måndag –  Utflykt till Sandhamn
 28 tisdag – sista tisdan  Ljufa/Erik
 September
  6 fredag Månadsfest  Susanne/Tommie Inga/Olle
 7 lördag – vernissage  Kerstin
 10 tisdag – gitarr- och luta  Åsa/Astrid
 12 torsdag Soppa  Gunilla/Terje
 14 lördag  Susanne/Tommie
 16 måndag barmöte/Kräftor
 19 torsdag Minnesstund Britt  Kerstin/Bo
 21 lördag  Stieg
 24 tisdag  sista tisdan  Karin/Bo
 26 torsdag Nya medlemmars kväll/Samtal på Ljuset  Tomas/terje
 28 lördag  Inga/Olle
 Oktober
 4 Fredag  – månadsfest  Kerstin/Åsa Stig/Reine
 5 lördag – vernissage  Anders/Astrid
 8 tisdag – gitarr och Luta   Inga/Olle
 10 torsdag – soppa  Susanne/Tommie
 12 lördag  Bo/Karin
 17 torsdag – soppa  Karin/Bo
 19 lördag  Gunilla
 24 Torsdag – soppa  Åsa/Mille
 25 lördag
 28 tisdag – sista tisdan  Anders/Terje
 November
 8 fredag – månadsfest  Inga/Olle Susanne/tTommie
 9 lördag – vernissage
 12 tisdag – gitarr och luta  Inga/Olle
 14  torsdag – soppa  Tomas
 16 lördag
 21 torsdag – soppa
 23 lördag
 26 tisdag – sista tisdan  Lena/Reine