Sorglig nyhet

Onsdagen den 1 augusti avled vår VD Mats Bjelksjö efter en längre tids sjukdom. Jag sänder mina tankar till Mats familj.

Mats tillsattes som VD för cirka ett år sedan, men under den tid han verkat har han gjort ett stort arbete. Jag tänker inte minst på att Mats har utverkat ett permanent bygglov fram till 14 maj 2023 samt att Stockholms Hamn  har avgett en avsiktsförklaring att pråmen ska erbjudas plats vid Norr Mälarstrand när ny detaljplan för området är fastställt.

Jan Olofsson ordförande Nordens ljus AB